Rzeki
Główną Syrii rzeką jest Eufrat, którego długość w granicach kraju wynosi 675 km.
Eufrat zasilany jest dopływami rzek Balich i Chabur. Przez Al-Dżazirę płynie rzeka Asi, która w granicach Syrii ciągnie się na długości 325 km. Wzdłuż granicy z Irakiem i Turcją płynie rzeka Tygrys, którego odcinek o długości 50 km przepływa przez terytorium Syrii. W środkowej i wschodniej części kraju występują liczne rzeki okresowe, suche doliny (wadi) oraz słone jeziora.

Wody rzek w większości wykorzystywane są do nawadniania pól i sadów, w związku z tym na Eufracie powstał zbiornik retencyjny Al-Asad, który zajmuje powierzchnię 630 km2, tama ma długość 4,5 km i jest jedną z największych na świecie.
 
hotele | noclegi | wakacje | pobyty | pomoc dla biznesu | syria.pl