Start arrow Informacje ogólne arrow Zróżnicowanie kulturowe i religijne w Syrii
Zróżnicowanie kulturowe i religijne w Syrii
Konstytucja syryjska uchwalona 13 marca 1973 roku, każdemu obywatelowi gwarantuje wolność wyznania. Wszystkie związki wyznaniowe muszą być zarejestrowane. Rejestracja może napotkać na pewne komplikacje i być przedłużana, ale bardzo rzadko zdarza się, aby odmówiono zarejestrowania związku.
W Syrii silnie akcentuje się sprawy oddzielenia państwa od religii. Grupy religijne nie angażują się w sprawy polityczne i na odwrót, państwo nie angażuje się w sprawy religii. Państwo nie zezwala na działalność skrajnych, fundamentalistycznych organizacji, takich jak np. Bracia Muzułmanie.

Mniejszości religijne mogą otwierać swoje szkoły lub mogą uczyć się w szkołach powszechnych, gdzie lekcje religii odbywają się w oddzielnych klasach. W szkołach językiem wykładowym jest język arabski, ale w niektórych szkołach zezwala się na nauczanie języka armeńskiego, hebrajskiego, aramejskiego i chaldejskiego, jako języka liturgicznego.
Odłamy religijne mogą stosować własne prawo religijne w takich sprawach, jak małżeństwo, rozwód, wychowanie dziecka i dziedziczenie.

Syria jest krajem bardzo zróżnicowanym zarówno pod względem religijnym, jak i kulturowym. Można tu napotkać kilkanaście grup etnicznych i tyleż samo religijnych.

Największą grupą religijną są muzułmanie stanowiący około 87% ogółu ludności Syrii. Wśród muzułmanów najliczniejszą grupą religijną są sunnici, którzy stanowią około 72% społeczeństwa muzułmańskiego, Szyici stanowią około 15%.
Będąc świadom, jakim różnorodnym krajem jest Syria, rząd przywiązuje dużą wagę do dialogu między kulturami. Organizuje się m.in. wspólne śluby chrześcijan i muzułmanów, które są finansowane przez rząd i prywatnych sponsorów. Organizuje się liczne konferencje i festiwale, którym patronuje prezydent Baszar Al-Asad.
Do świąt religijnych, które uznane zostały za święta państwowe zalicza się :

Id al-adha (Święto Ofiarowania), Nowy Rok (hidżry), Wielka Niedziela (katolicka), Wielka Niedziela (prawosławna), Urodziny Proroka Muhammada, Id al-fitr (święto zakończenia postu- Ramadanu) i Boże Narodzenie.
 
hotele | noclegi | wakacje | pobyty | pomoc dla biznesu | syria.pl