Start arrow Biznes arrow Wymiana handlowa: Syria i Polska
Wymiana handlowa: Syria i Polska
W minionych 10 latach zaobserwować można systematyczny wzrost polsko-syryjskich obrotów handlowych - od poziomu 13 mln USD do blisko 90 mln USD w 2010 r.

Największe pozycje w imporcie z Syrii w 2010 r.:
  • produkty mineralne (fosforany wapnia) - 80,6 % udział w naszym imporcie ogółem
  • materiały i wyroby włókiennicze (tkaniny i przędza) - udział 8,2 %
  • tworzywa sztuczne i wyroby z nich (płyty, taśmy, żywice) - udział 3,0 %
  • produkty pochodzenia zwierzęcego (gł. jelita, pęcherze, żołądki) - udział 2,7 %.

Dominujące pozycje w polskim eksporcie do Syrii za 2010 r.
  • gotowe artykuły spożywcze (gł. wyroby tytoniowe) - blisko 40 % udział w naszym eksporcie ogółem
  • wyroby przemysłu papierniczego (gł. art. sanitarne, papier i tektura) - udział 13,9 %
  • metale i wyroby z metali nieszlachetnych (półprodukty z żeliwa i stali) - udział 11,0 %
  • drewno, gł. surowe - udział 8,3 %
  • środki transportu, pojazdy (ciągniki, przyczepy, pojazdy dostawcze) - udział 7,3 %
  • sprzęt mechaniczny i elektryczny (gł. lampy i żarówki, pompy, silniki) - udział 6,2 %.


Źródło: MG


TAGI: import, eksport, Syria, handel Polski z Syrią, co importować, co eksportować, współpraca gospodarcza
 
hotele | noclegi | wakacje | pobyty | pomoc dla biznesu | syria.pl