Przepisy celne
Nie ma ograniczeń, co do ilości wwożonych środków płatniczych. Cudzoziemcy planujący wywieźć z Syrii walutę obcą w kwocie przekraczającej 5000 USD powinni jej posiadanie zadeklarować przy wjeździe. Obowiązuje zakaz wywozu waluty syryjskiej w kwocie wyższej niż 500 SYP. Zakazany jest wywóz pamiątek i wyrobów rękodzielniczych o wartości historycznej. Nie wolno także wywozić konserw. W Syrii nie jest naliczany podatek VAT.

Źródło: MSZ
 
hotele | noclegi | wakacje | pobyty | pomoc dla biznesu | syria.pl