Start arrow Informacje ogólne arrow System administracyjny - władza wykonawcza
System administracyjny - władza wykonawcza
Pełnię władzy wykonawczej skupia prezydent, zatwierdzony w referendum na 7-letnią kadencję.

Według konstytucji, kandydatem musi być muzułmanin zaproponowany przez rządzącą partię BAAS i wskazany przez parlament. Prezydent jest głową państwa, zwierzchnikiem premiera rządu oraz dowódcą sił zbrojnych. Mianuje i odwołuje swoich zastępców (dwóch wiceprezydentów), premiera, wicepremiera oraz ministrów. Prezydent jako zwierzchnik sił zbrojnych ma prawo wypowiadania wojny.

Władzę prezydenta wzmacnia również fakt, że jest on jednocześnie sekretarzem generalnym rządzącej partii BAAS, której konstytucja (art. 8) przyznaje wiodącą rolę w życiu społeczno - politycznym kraju .

Prezydent przejmuje władzę ustawodawczą, w okresie kiedy parlament nie obraduje. W sytuacjach nadzwyczajnych (zagrożone bezpieczeństwo państwa) posiada ją również w czasie obrad parlamentu. Wszystkie dekrety prezydenckie muszą być przedstawione parlamentowi na najbliższej sesji do akceptacji (mogą być odrzucone wg zasad opisanych poniżej). Prezydent ma ponadto prawo ogłaszać referenda narodowe, których wyniki mają moc wiążącą i wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia.

Prezydent ma prawo rozwiązać parlament (nie może go rozwiązać dwukrotnie z tego samego powodu).
Nowy parlament musi być wybrany w ciągu 90 dni od daty rozwiązania poprzedniego.

Prezydent może zostać odsunięty od władzy jedynie pod zarzutem zdrady kraju. Parlament inicjuje procedury impeachmentu, w sytuacji, gdy zostanie mu przedłożony wniosek przez 1/3 jego członków głosujących otwarcie lub przez 2/3 posłów głosujących na zamkniętej sesji parlamentu. Prezydent może być sądzony przez Najwyższy Sąd Konstytucyjny, którego jest również członkiem.

Obecny prezydent, Bashar Al Asad przejął władze w 2000 r. po zmarłym ojcu H.Asadzie. Władzę sprawuje drugą kadencję (ponownie wybrany prezydentem w maju 2007
r.).

Źródło: WEH
 
hotele | noclegi | wakacje | pobyty | pomoc dla biznesu | syria.pl