Start arrow Informacje ogólne arrow System administracyjny - Władza ustawodawcza
System administracyjny - Władza ustawodawcza
Władza ustawodawcza należy do jednoizbowego parlamentu (250 posłów). Posłowie wybierani są w wyborach powszechnych na 4-letnią kadencję. Parlament zdominowany jest przez członków rządzącej partii BAAS.

Zadaniem parlamentu jest stanowienie prawa. Uchwalone przez niego ustawy są następnie przedmiotem weryfikacji przez prezydenta, który ma miesiąc czasu na ich zatwierdzanie lub odesłanie z powrotem do poprawek. Odesłany projekt ustawy może być ponownie poddany pod głosowanie. Jeśli uzyska on poparcie większości 2/3 obecnych posłów i absolutną większość wszystkich członków parlamentu, prezydent zobowiązany jest podpisać ustawę. Parlament może również zaproponować zmiany w konstytucji. Wniosek o ich dokonanie musi zostać zgłoszony przez 1/3 posłów a następnie uzyskać poparcie % posłów, aby zobligować prezydenta do wprowadzenia ich w życie.

Parlament może oceniać politykę rządu i zgłaszać wnioski nieufności wobec pojedynczych ministrów lub całej Rady Ministrów. Taki wniosek musi być zgłoszony do głosowania przez 1/5 członków parlamentu i zatwierdzony przez większość parlamentu. Jeśli wniosek został zaakceptowany przez większość parlamentarną, dany minister lub Rada Ministrów muszą podać się do dymisji.

Do zadań parlamentu należy ponadto zatwierdzanie budżetu, ratyfikacja traktatów, nominacja nowego kandydata na prezydenta.

Przewodniczący parlamentu wybierany jest absolutną większością na 1 rok i zwyczajną przez kolejne 3 lata. Przewodzi sesjom parlamentu, układa i modyfikuje program
obrad, sprawdza zgodność projektów ustaw lub poprawek do ustaw z obowiązującym prawem przed poddaniem ich pod głosowanie.

Źródło: WEH
 
hotele | noclegi | wakacje | pobyty | pomoc dla biznesu | syria.pl