Start arrow Informacje ogólne arrow System administracyjny - sądownictwo gospodarcze
System administracyjny - sądownictwo gospodarcze
W 2005 r. Syria przystąpiła do Konwencji Waszyngtońskiej z 1965 r. o rozstrzyganiu sporów inwestycyjnych między państwami i obywatelami innych państw. Jest ona również stroną Konwencji Nowojorskiej z 1958 r. o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, zgodnie z którą rząd syryjski uznaje decyzje międzynarodowego arbitrażu za rozstrzygające w przypadku włączenia do umowy stosownej klauzuli w kontrakcie lub umowie inwestycyjnej zawartej pomiędzy nim a inwestorem zagranicznym. W przypadku braku klauzuli, sprawy sporne rozstrzygane są przez sąd miejscowy.

Tryb rozstrzygania sporów przed sądami syryjskimi wyznacza status syryjskiego podmiotu tzn. czy jest to firma prywatna, czy państwowa. Jeśli pozwaną jest miejscowa firma prywatna, spór rozstrzyga sąd cywilny. Sprawa trafia najpierw do sądu I instancji. Gdy strony lub jedna ze stron nie zgadzają się z postanowieniami wyroku sądu I instancji, mogą złożyć na niego zażalenie do sądu apelacyjnego (drugi etap). W przypadku dalszego występowania rozbieżności między stronami pozostaje sąd kasacyjny (III i ostatni etap). Decyzje sądu apelacyjnego są z reguły ostateczne (sąd kasacyjny bardzo rzadko zmienia jego postanowienia)

Jeśli stroną sporu jest podmiot państwowy sprawa trafia do sądu administracyjnego (pierwszy etap). W przypadku braku rozstrzygnięcia na tym etapie, sprawę przejmuje najwyższy sąd administracyjny (drugi i ostatni etap).

Źródło: WEH
 
hotele | noclegi | wakacje | pobyty | pomoc dla biznesu | syria.pl