Start arrow Biznes arrow Gospodarka
Gospodarka
Syria jest krajem rozwijającym się z gospodarką opartą w głównej mierze na sektorze przemysłowo - naftowym i rolniczym.

W 2007 r. realny wzrost PKB wyniósł 6,3% i był wyższy w stosunku do poprzedniego okresu (5,2%).
Za jego wzrostem stał m.in. rosnący eksport i większy niż w poprzednich latach napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Od wielu lat sektory górniczo - przemysłowy i rolniczy mają największy udział w PKB, stanowiąc ok. 50% jego wartości.

Sektor górniczy oparty jest głównie na wydobyciu ropy naftowej i gazu ziemnego, natomiast w sektorze przemysłowym najbardziej rozwinięte są takie gałęzie jak: przemysł petrochemiczny, tekstylno - odzieżowy, cementowy i spożywczy.

Źródło: WEH / Economist Inteligence Unit
 
hotele | noclegi | wakacje | pobyty | pomoc dla biznesu | syria.pl