Start arrow Biznes arrow Charakterystyka sektora energetycznego
Charakterystyka sektora energetycznego
Sektor naftowy odgrywa kluczową rolę w gospodarce syryjskiej.

W 2008 r. wydobycie ropy naftowej wyniosło 379 tys. b/d (w 2007 r. 385 b/d), co jest znacznie poniżej poziomów wydobywczych w poprzednich latach (610 tys. b/d w szczytowym okresie - w poł. lat 90-tych).

Sektor jest pod kontrolą państwa, które zarządza nim za pośrednictwem powołanej to tego celu spółki Syrian Petroleum Company (SPC). Spółka ta wydobywa ropę naftową samodzielnie lub z udziałem partnerów zagranicznych, z którymi utworzyła spółki joint -venture. Największą jest Al Furat Petroleum Co. (AFPC), założona wspólnie z firmą Shell (poziom wydobycia wynosił ok. 40% całości pozyskiwanej ropy naftowej). Innymi znaczącymi partnerami SPC są China National Petroleum Corporation, indyjska firma Oil and Natural Gas Corporation, francuski Total i chorwacka INA.

Kontrolowany przez państwo sektor gazowy, podobnie, jak w przypadku sektora naftowego, wydobywa gaz ziemny samodzielnie (powołana została w tym celu spółka Syrian Gas Company) lub kontroluje je w zależnych spółkach joint venture.

Odkrycia nowych złóż gazu ziemnego (największe w okolicach Palmiry) oraz budowa infrastruktury stwarza Syrii możliwości wzrostu produkcji gazu ziemnego z poziomu 22 mln m3/d do 35 mln m3/d w 2012 r. Ewentualne niedobory gazu ziemnego Syria może uzupełniać gazem pochodzącym z importu z Egiptu (podpisała w tym celu stosowną umowę). W 2008 r. została oddana do użytku część gazociągu Arab Gas Pipeline, biegnącego z Egiptu do miejscowości Rayan pod Homs (docelowo do Turcji), którego przepustowość ocenia się na poziomie 6,6 mld gazu rocznie.

Źródło: WEH
 
hotele | noclegi | wakacje | pobyty | pomoc dla biznesu | syria.pl