Start arrow Biznes arrow Przemysł tekstylno-odzieżowy
Przemysł tekstylno-odzieżowy
Przemysł tekstylno - odzieżowy zlokalizowany głównie w Aleppo i Damaszku.

Znajduje w nim zatrudnienie ok. 10% siły roboczej, z czego 95% w sektorze prywatnym. Udział artykułów tekstylnych i odzieżowych systematycznie rośnie w eksporcie syryjskim (z 10% r. do 19% w ciągu ostatnich trzech lat). Bawełna i przędza są głównymi produktami eksportowymi tej gałęzi gospodarki (80% w 2006 r, pozostałe 20% przypada na artykuły tekstylne).

Produkcja i handel bawełną są kontrolowane przez państwową spółkę Cotton Ginning and Marketing Organisation. Zakłady odzieżowe z kolei są małymi lub średnimi podmiotami pozostającymi w rękach prywatnych, eksportującymi swoje wyroby pod znanymi markami firm zachodnich (głównie włoskich i francuskich). W rękach prywatnych znajduje się również import i produkcja przędzy syntetycznej.

Syria posiada ogromne możliwości rozwoju przemysłu tekstylno - odzieżowego, zarówno ze względu na swoje położenie (w bliskim sąsiedztwie UE będącej największym rynkiem zbytu dla artykułów tekstylnych oraz wewnątrz świata arabskiego, z którym tworzy strefę GAFTA) i dostęp do taniej, własnej bawełny.

Przemysł ten wymaga jednak poważnych nakładów inwestycyjnych niezbędnych dla jego rozwoju oraz sprostania silnej konkurencji, zarówno na rynku krajowym, jak też rynkach zagranicznych, ze strony wyrobów tekstylnych pochodzenia azjatyckiego (głównie chińskich).

Źródło: WEH
 
hotele | noclegi | wakacje | pobyty | pomoc dla biznesu | syria.pl