Start arrow Biznes arrow Charakterystyka głównych sektorów PKB - transport i komunikacja
Charakterystyka głównych sektorów PKB - transport i komunikacja
Ministerstwo Transportu zarządza sektorem transportowym za pomocą specjalnie powołanych agencji: ds. transportu morskiego (General Authority for Maritime Transport), ds. utrzymania i budowy dróg (Public Establishment for Road Communications), ds. transportu kolejowego (General Establishment for Syrian Railways) i lotniczego (Syrian Arab Airlines).

Rozwój sektora transportowego jest kluczowym warunkiem korzystania w pełni przez Syrię z przynależności do GAFTA i strefy wolnego handlu z Turcją. Jest również ważnym elementem przyciągającym inwestorów zagranicznych do tworzonych specjalnych stref ekonomicznych. W planie 5-letnim (2006-2010) rząd alokował 1,5 mld USD na poprawę infrastruktury transportowej. Założył w nim również otwarcie tego sektora na kapitał prywatny, który w połowie ma sfinansować planowane na ten okres inwestycje.

W 2007 r. rząd podpisał dwa znaczące kontrakty: z filipińską firmą Container Terminal Services na modernizację portu w Tartus oraz firmą malezyjską Muhibbah Engineering na modernizację portu lotniczego w Damaszku. Transport drogowy korzysta z dobrze rozwiniętej sieci dróg, której długość na koniec 2006 r. oszacowano na 51 tys. km, z czego % posiada asfaltową nawierzchnię (długość autostrad wynosi ponad 1000 km). W planie 5-letnim założono budowę dodatkowych 2014 km, z czego 1848 km mają stanowić autostrady.

Koleje syryjskie (ok. 2 500 km) są wykorzystywane głównie do transportu towarów (przeważnie surowców do tutejszych portów morskich tj. ropę naftową i fosforyty). W okresie 2002-2006 znacząco wzrósł również transport pasażerski (z 1,4 do 2,1 mln osób).

Źródło: WEH
 
hotele | noclegi | wakacje | pobyty | pomoc dla biznesu | syria.pl