Start arrow Biznes arrow Sektor bankowy
Sektor bankowy
Syryjski sektor bankowy został znacjonalizowany na początku lat 60-tych.

Ponownie zaczął rozwijać się wraz z wejściem w życie ustawy umożliwiającej tworzenie banków komercyjnych z udziałem inwestorów prywatnych, w tym zagranicznych (w 2004 r.). W ten sposób rozpoczął się nowy etap rozwoju tego sektora, który obecnie przebiega dwutorowo. Z jednej strony mamy do czynienia z szybko rozwijającym się sektorem prywatnym, z drugiej zaś państwowym, próbującym utrzymać swój udział w rynku. Według danych Banku Centralnego, w okresie 2004-2006, aktywa sektora prywatnego odnotowały dwucyfrowy wzrost, przy jednoczesnej stagnacji sektora państwowego. Utrudnieniem dla jego dalszego rozwoju stanowi wysoki poziom przepływów finansowych, które pozostają poza jego systemem. Według raportu Arabskiego Funduszu Monetarnego, w 2005 r. depozyty w bankach syryjskich stanowiły tylko 56% PKB (220% w Libanie, 123% w Jordanii). Podobnie wyglądała sytuacja z kredytami, których udzielona wartość podmiotom gospodarczym wyniosła tylko 36% PKB (154% w Libanie, 106% w Jordanii).

W skład państwowego sektora bankowego wchodzi sześć banków. Główną rolę odgrywa Commercial Bank of Syria (CBS), będący największym bankiem w Syrii i jednym z z większych w świecie arabskim. Aktywa banku szacowane są na 6,9 mld USD (2006 r.), co stanowi ponad połowę aktywów sektora bankowego. Przez wiele lat CBS prowadził prawie wszystkie operacje finansowe przedsiębiorstw państwowych. Utrzymuje on nadal dominującą pozycję w zakresie przyznawania im kredytów (wg danych na koniec 2006 r. do sektora państwowego trafiło 93,3% wszystkich udzielonych kredytów).

Banki prywatne (obecnie ponad 10 na rynku) oferujące tradycyjne usługi bankowe powstawały głównie w oparciu o kapitał z krajów sąsiednich (libański i jordański), natomiast islamskie o kapitał z krajów Zatoki (saudyjski, kuwejcki i katarski). Prywatny sektor bankowy, pomimo odnotowania dużego wzrostu w ostatnich trzech latach, stoi nadal w obliczu wielu ograniczeń. Spośród nich na pierwszy plan wysuwają się niewielkie możliwości udzielania pożyczek i finansowania inwestycji, brak wykształconego personelu średniego szczebla, utrudniony dostęp do informacji nt. kredytobiorców (brak danych nt. korzystania przez nich z kredytów w przeszłości), silne przywiązanie społeczeństwa do rozliczania transakcji gotówką.

Analitycy prognozują, że banki prywatne skupią się w okresie krótkoterminowym głównie na dostarczaniu firmom pożyczek dla finansowania obrotu towarowego. Sprzyjają temu zmiany przepisów regulujące obrót dewizowy, które zachęcają syryjskich przedsiębiorców do finansowania importu w bankach prywatnych, a nie jak dotychczas w bankach poza Syrią (głównie w libańskich).

Źródło: WEH
 
hotele | noclegi | wakacje | pobyty | pomoc dla biznesu | syria.pl