Start arrow Biznes arrow Sektor ubezpieczeniowy
Sektor ubezpieczeniowy
Sektor ubezpieczeniowy, podobnie jak bankowy, został znacjonalizowany na początku lat 60-tych ubiegłego wieku. W efekcie, usługi ubezpieczeniowe oferowane dotychczas przez wiele firm zagranicznych (głównie brytyjskie i francuskie), zostały przejęte przez jedną państwową firmę, Syrian Insurance Company (SIC), która zmonopolizowała rynek na kolejne 45 lat.

Syryjski sektor ubezpieczeniowy jest słabo rozwinięty w porównaniu z innymi krajami arabskimi. Środki finansowe przeznaczane na cele ubezpieczeniowe są bardzo niskie i wynoszą średnio 7 USD na głowę (średnio 30 USD w świecie arabskim, 150 USD w Libanie). Oczekuje się, że w wyniku liberalizacji przepisów i dopuszczenia inwestorów prywatnych do sektora, Syria powinna osiągnąć średni poziom KA w ciągu 5 lat, a potencjał rynku powinien wynosić ok. 500 mln USD.

Reformy gospodarcze, przeprowadzane w ostatnich latach, objęły również sektor ubezpieczeniowy. W 2004 r. prezydent B. Asad podpisał dekret, na mocy którego została powołana Syryjska Nadzorcza Komisja Ubezpieczeniowa (Syria Insurance Supervisory Commision - SISC), mająca za zadanie przygotowanie przepisów, procedur i wymogów dla prywatnych firm ubezpieczeniowych zainteresowanych wejściem na rynek syryjski. W roku następnym prezydent Asad podpisał dekret o otwarciu rynku syryjskiego dla inwestorów prywatnych KA (wciąż obowiązuje zakaz dla inwestorów spoza KA).

Prywatne firmy ubezpieczeniowe rozpoczęły świadczenie usług ubezpieczeniowych w II połowie 2006 r. Podobnie jak w sektorze bankowym, największą aktywność wykazuje kapitał libański oraz z krajów Zatoki. Firmy z krajów Zatoki oferują głównie tzw. ubezpieczenia „takaful", opierające się na zawartej w Koranie zasadzie wzajemnej pomocy.

Prywatyzacja sektora ubezpieczeniowego była ważnym krokiem w procesie przeprowadzanych reform gospodarczych. Minister finansów, M. Al Hussein szacuje, że inwestycje prywatne w tym sektorze mogą wynieść ok. 200 mln USD i przynieść 3 tys. nowych miejsce pracy. Dalsze reformy sektora tj. reforma systemu emerytalnego i rynku papierów wartościowych stworzy ubezpieczycielom nowe możliwości inwestowania posiadanego kapitału w celu jego efektywniejszego wykorzystania.

Źródło: WEH
 
hotele | noclegi | wakacje | pobyty | pomoc dla biznesu | syria.pl