Aleppo
Aleppo jest jednym z najstarszych, nieprzerwanie zamieszkanych miast Świata, które liczy około 4 tysiące lat. Zamieszkane jest głównie przez Arabów, dość liczni są Turcy i Ormianie oraz Grecy, Kurdowie i Żydzi. Jest jednym z większych centrów handlowych Bliskiego Wschodu, ośrodkiem nauki i kultury, znajduje się tu uniwersytet, muzułmańska szkoła teologiczna, szkoła muzyczna, znane jest również, jako ośrodek tkania dywanów.

Tradycja żydowska i muzułmańska podają, że podczas wędrówki z Ur do Kanaanu, na fortecznym wzgórzu odpoczywał biblijny patriarcha Abraham, miał tu również wypasać swoje stada i doić krowy (Halab Al-Szaaba, stąd arabska nazwa miasta). Najwcześniejsze wzmianki o Aleppie, pochodzą z około 1800 roku p.n.e., gdy było ono stolicą miejscowego Amoryckiego Królestwa Jamchad. Następnie znalazło się w rękach Hetytów, imperium Urartu, później Asyryjczyków, a następnie - Persów. W 333 roku p.n.e. zdobył je Aleksander Wielki, po czym pozostawało pod władzą Seleucydów. W 64 roku p.n.e. Aleppo wraz z całą Syrią zostało podbite przez Rzym.

W okresie panowania Rzymu doszło do chrystianizacji Aleppo i okolic. Pierwszym misjonarzem na tych terenach był apostoł Szymon. Od IV do VI wieku w okolicach Aleppo powstało około dwóch tysięcy kościołów i klasztorów. W 637 roku miasto przeszło w ręce kalifów abbasydzkich, aby następnie przejść pod panowanie lokalnej dynastii Hamdanidów. W X wieku nastąpił rozkwit miasta, które stało się ośrodkiem arabskiej nauki, sztuki i kultury. W okresie tym tworzyli w Aleppo tacy słynni poeci jak : Al-Mutanabbi, Abu Al-Firas Al-Hamadanii, najwybitniejszy arabski filozof – Al-Farabi, językoznawca Ibn Kaalawi.

Od 1070 roku Aleppo przechodziło, najpierw do rąk Turków Seldżuckich, następnie do rąk Arabów, Mongołów i znów Arabów a w 1517 roku miasto włączono do Imperium Ottomańskiego. Aleppo jest jednym z większych centrów życia chrześcijańskiego. W Aleppie rezydowali patriarchowie Antiochii (prawosławny i ormiański), mieściły się biskupstwa (jakobickie i maronickie) oraz misje łacińskie. Około 10 % mieszkańców miasta stanowią chrześcijanie, podzieleni na wiele odłamów. Aleppo jest siedzibą dziewięciu biskupów : prawosławnego, ormiańskiego, jakobickiego, melchickiego, ormiańsko - katolickiego, jakobińsko - katolickiego, maronickiego, chaldejskiego i łacińskiego, działają również dwa zbory protestanckie : ormiański i arabski. W Aleppie jest czynnych 36 kościołów, cerkwi i zborów oraz 17 kaplic i 36 klasztorów. Do najważniejszych obiektów turystycznych należą cytadela, Meczet Umajjadów z minaretem z VIII- XI wieku oraz medresy, m.in. Al-Halawijja z XII wieku.

Opracowanie: Maher Hasan
 
hotele | noclegi | wakacje | pobyty | pomoc dla biznesu | syria.pl