Mari
Mari to starożytne miasto położone we wschodniej Syrii. Od III tysiąclecia p.n.e. miasto było ważnym ośrodkiem politycznym i handlowym na szlaku północna Mezopotamia – Morze Śródziemne. Miasto było pod panowaniem Amorytów, Sumerów, Akadów i Asyryjczyków. Okres rządów amoryckiego władcy Zimrilima (ok.1775-1761 p.n.e.) to czasy największego rozkwitu Mari. Zasięg terytorialny tego miasta - państwa, obejmował tereny na południu od granic ówczesnego Babilonu, aż do rejonów Karkemisz na północy. Swój rozkwit Mari zawdzięczało m.in. zyskom z kontroli szlaku handlowego, który ciągnął się od Morza Śródziemnego aż do Zatoki Perskiej. Samo miasto przedstawiało się imponująco, szczególnie pałac królewski posiadający około 500 pomieszczeń, wzniesiony przede wszystkim z suszonej cegły i gliny.

Cały kompleks miejsko - pałacowy odsłonięto w latach trzydziestych XX wieku przez ekipę francuskich archeologów pod kierownictwem Andre Parotta. Pałac swoją architekturą nawiązywał do okresu staro- sumeryjskiego i akadyjskiego. W centrum pałacu znajdował się dziedziniec o wymiarach 50x33 m, a także szereg mniejszych placów. W samym pałacu, obok pomieszczeń oficjalnych (sale tronowe, kaplice), było mnóstwo pomieszczeń mieszkalnych co dzieliło budowlę, jak gdyby na dwie części.

W Mari zlokalizowano także archiwum państwowe, w którym znaleziono bogatą korespondencję dyplomatyczną z przełomu XIX i XVIII w.p.n.e. W 1757 r.p.n.e. Mari zajął Hammurabi, od tego okresu przestało ono odgrywać znaczącą rolę w regionie.

Opracowanie: Maher Hasan
 
hotele | noclegi | wakacje | pobyty | pomoc dla biznesu | syria.pl